Foto: Frida Gabot

Foto: Frida Gabot

I torsdags hade vi aktivitetsdag. På aktivitetsdagen finns det olika aktiviteter runt om på skolgården. Några av aktiviteterna är Blind hinderbana, Föra vatten och pricka och Vinn. Det är också 12 grupper. Det är alltid femmorna som håller i aktivitetsdagen. Alla grupper hann inte köra alla lekar. Varför vi har denna dag är för att alla ska få vara med och lära sig att sammarbeta. Sen åt kycklingburgare. På eftermiddan hade vi vanliga lektioner.

Av: Tim, Linus och Mathieu