Bildresultat för recycling

Foto: Pixabay

Under några veckor har vi  hållit på med att skriva återvinningstexter. Man fick välja mellan att skriva om plast, glas, papper eller metall. Det vanligaste materialet som klassen valde var glas. Vi fick börja med att skriva tankekartor under tiden som vi såg på en film om återvinning. Sedan  fick vi gå in på olika hemsidor, t.ex. sopor.nu och panta mera. När vi fick ihop tillräckligt  med information, fick  vi börja skriva våra faktatexter. Man skulle skriva en rubrik, inledning, underrubriker och brödtexten. Det var ett roligt projekt som var ett samarbete mellan svenskan och NO:n.

Av: Elin R, Filippa, Sebbe och Lowe