Fotograf: Felix Johannes

Vi har fått en ny läxa. I den läxan ska man berätta om sin egen hobby inför klassen. Vi har två grupper, A och B. Grupperna har läxan varannan vecka. Denna veckan hade grupp A läxan. Då får grupp B ledigt. Man får ta med en lapp med stödord så att det blir lättare att komma ihåg. Vi kommer inte ha om hobbyn varje vecka utan bara de första så att båda grupper får berätta om det. Nästa vecka ska vi berätta om en person som vi tycker om. Det kan vara vem som helst.

Av: Felix, Charlie och Tim