Den här veckan har vi lärt oss om ng-ljudet. Det kan stavas på tre olika sätt t.ex  g före n,  ng och n före k. I fonetisk skrift ser det ut som ett n och ett g samansatta.

Av: Oscar, Sebbe och Emrik