Vi vill med den här bloggen visa våra föräldrar, andra släktingar och vänner vad vi gör i skolan och vad vi lär oss. När vi skriver reflekterar vi samtidigt över det vi arbetat med.

Via den här bloggens resa kommer du att få se vår utveckling från Sveriges bästa klass, till världens bästa klass! Det vore kul om du ville rekommendera den här bloggen till andra, som kan föra bloggen vidare och vidare så vi till slut vet jättemånga om bloggen. Dessutom  vill vi gärna vinna Webbstjärnan.